Pasáž.cz - Aloe vera gel, Aloe vera gel Inner fillet, Aloe vera šťáva, BIO Aloe vera šťáva, BIO Noni šťáva
Aloeverashop.cz - Akční nabídky, akční slevy Aloeverashop.cz Aloe vera gel + Aloe vera gel Inner fillet + Aloe vera šťáva + BIO Aloe vera šťáva Aloeverashop.cz - BIO Noni šťáva (Noni džus, Noni juice, Morinda citrifolia)
Aloeverashop.cz


Aloeverashop.cz
Aloeverashop.cz
Aloeverashop.cz
Aloeverashop.cz
Aloeverashop.cz
Aloeverashop.cz
Aloeverashop.cz
Aloeverashop.cz
Aloeverashop.cz
Aloeverashop.cz
Aloeverashop.cz
Aloeverashop.cz
Aloeverashop.cz
Aloeverashop.cz
Aloeverashop.cz
Aloeverashop.cz
Aloeverashop.cz
Aloeverashop.cz
Aloeverashop.cz

Odpověď na soutěžní otázku zní: a) Fidži (Republika Fidžijských ostrovů)

Výherci soutěže:

1. Pavel Šimek, Liberec (tip: 84)

Výhra: 1× balíček: BIO Noni šťáva 1000 ml + BIO Mladý ječmen 198 g (60×3,3 g)

2. Jaroslav Stejskal, Liberec (tip: 98)

Výhra: 1× balíček: BIO Noni šťáva 1000 ml + BIO Aloe vera šťáva 946 ml

3. Jana Sluková, Liberec (tip: 101)

Výhra: 1× balíček: BIO Noni šťáva 1000 ml + Kniha Bio & dítě – Zdravá výživa dětí – bio i nebioÚplné znění pravidel spotřebitelské soutěže „Soutěžíme o 3 balíčky s produkty od Aloeverashop.cz v září 2014“

Tato pravidla soutěže upravují úplně a jasně spotřebitelskou soutěž „Soutěžíme o 3 balíčky s produkty od Aloeverashop.cz v září 2014“ (dále jen „soutěž“) a jsou jediným dokumentem, který úplně a závazně upravuje pravidla soutěže.

1. Provozovatel, organizátor

Provozovatelem a organizátorem soutěže je Ing. Jaroslav Holar se sídlem Chodov 127, 345 33 Trhanov, IČ: 64409678 DIČ:CZ7602101760.

2. Termín konání soutěže

Soutěž probíhá od 15.9.2014 do 30.9.2014 do 23:59 hod.

3. Účastníci soutěže

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18ti let s adresou pro doručování na území České republiky (dále „účastník“ nebo „soutěžící“). Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k provozovateli, organizátorovi a ke společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci soutěže, jakož i osoby příbuzné těmto osobám. V případě, že některá z těchto osob se stane výhercem v soutěži, výhra nebude předána. Jedna fyzická osoba se může soutěže zúčastnit jednou.

4. Výhra: 3 balíčky s produkty od Aloeverashop.cz

  1. 1 x balíček: BIO NONI štáva 1000 ml + BIO Mladý ječmen 198 g (60×3,3 g)
  2. 1 x balíček: BIO NONI štáva 1000 ml + BIO Aloe vera šťáva 946 ml
  3. 1 x balíček: BIO NONI štáva 1000 ml + Kniha Bio & dítě – Zdravá výživa dětí – bio i nebio

5. Princip a podmínky soutěže

Soutěžní otázka zní:

Kde se vyrábí bioprodukt BIO NONI štáva 1000 ml od výrobce Herbex, Ltd., která je v nabídce e-shopu Aloeverashop.cz?

  1. Fidži (Republika Fidžijských ostrovů)
  2. Austrálie (Australské společenství)
  3. Nový Zéland

Odpovědi na otázku zašle soutěžící na e-mail pořadatele info (at) alo­everashop.cz do 30.9.2014 spolu s tipem, kolik správných odpovědí pořadatel obdrží.

Nejbližší tip vyhrává (v případě rovnosti tipů vyhrává rychlejší došlá odpověď).

Počet výher je omezen.

Do soutěže budou zařazeny pouze správné odpovědi zaslané na uvedený e-mail pořadatele v řádném termínu.

Do předmětu emailu uveďte text SOUTĚŽ.

Do textu emailu uveďte doručovací adresu pro zaslání výhry a telefonní kontakt.

6. Doručení, převzetí výhry

Výhra bude doručena výherci prostřednictvím České pošty, s.p. na adresu uvedenou v emailu, a to do 15 dnů od ukončení soutěže, případně bude telefonicky domluven jiný způsob předání a převzetí výhry.

V případě, že některá z položek výhry nebude skladem, vyhrazuje si organizátor soutěže právo zaměnit položku za jinou, případně domluví s výhercem náhradní termín dodání chybějící položky.

7. Další ustanovení

Organizátor není odpovědný za zpoždění, ztrátu, poškození nebo nesprávné doručení výhry způsobené poštovní přepravou. Výhru nelze vyplatit v hotovosti, popřípadě ji vyměnit za jiné dárky. Účast v soutěži ani výhru není možné vymáhat právní cestou. Výhry soutěžících, které nebude možno doručit, propadají ve prospěch pořadatele.

8. Zpracování osobních údajů, obchodní sdělení

Zasláním emailu s odpovědí na soutěžní otázku projevuje každý soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účastník soutěže zároveň v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých provozovateli a organizátorovi soutěže k marketingovým účelům, tj. např. k nabízení obchodu a služeb, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu.

V případě, že se soutěžící stane výhercem jedné z cen, souhlasí též se zveřejněním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec), ve sdělovacích prostředcích, webových stránkách organizátora a pořadatele. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem nebo organizátorem, zejména osobami pověřenými zajištěním této soutěže.

Účastník soutěže dále potvrzuje, že byl provozovatelem, coby správcem osobních údajů, informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona. Soutěžící bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv odvolat.

Účastí v soutěži rovněž soutěžící souhlasí ve smyslu ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky.

Účastník soutěže si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese správce.

9. Práva a povinnosti provozovatele a organizátora

Soutěžící bude vyloučen v případě, že provozovatel nebo organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků soutěže či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není fair play nebo není založeno na dovednostech účastníků dle soutěžních pravidel.

V případě, že bude výhra doručována prostřednictvím poštovních služeb, organizátor ani provozovatel nejsou odpovědní za nedoručení výhry výherci soutěže Českou poštou, s.p.

Provozovatel a organizátor si vyhrazují právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž změnit nebo zrušit, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.aloeverashop­.cz.

Organizátor si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodovat dle svého uvážení o všech otázkách týkajících se soutěže.

Úplná pravidla soutěže a další informace o soutěži jsou po dobu konání soutěže k dispozici na webových stránkách soutěže www.aloeverashop­.cz.

V Brně dne 15.9.2014


AKČNÍ BALÍČEK - NENÍ V NABÍDCE - SOUTĚŽ

položek v kategorii: 0     podle názvu     ceny     tabulkový výpis  
Ve vybrané kategorii se nenachází žádné zboži


strana:       položek:

      

Tento web používá v rámci poskytování služeb soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace

Aroma lampy v širokém výběru. Dovolená Omán - vše na míru podle vašich přání. Rent a car on Prague airport.
Internetový obchod založený na technologii Pasáž.cz