Pasáž.cz - Aloe vera gel, Aloe vera gel Inner fillet, Aloe vera šťáva, BIO Aloe vera šťáva, BIO Noni šťáva
Aloeverashop.cz - Akční nabídky, akční slevy Aloeverashop.cz Aloe vera gel + Aloe vera gel Inner fillet + Aloe vera šťáva + BIO Aloe vera šťáva Aloeverashop.cz - BIO Noni šťáva (Noni džus, Noni juice, Morinda citrifolia)
Aloeverashop.cz

Aloeverashop.cz
Aloeverashop.cz
Aloeverashop.cz
Aloeverashop.cz
Aloeverashop.cz
Aloeverashop.cz
Aloeverashop.cz
Aloeverashop.cz
Aloeverashop.cz
Aloeverashop.cz
Aloeverashop.cz
Aloeverashop.cz
Aloeverashop.cz
Aloeverashop.cz
Aloeverashop.cz
Aloeverashop.cz
Aloeverashop.cz
Aloeverashop.cz
Aloeverashop.cz
Aloeverashop.cz
Aloeverashop.cz
Aloeverashop.cz

SOUTEŽ ZIMA 2009: HUBNĚTE S ALOEVERASHOP.CZ
Soutěžíme o Individuální kurz změny stylu – hubnutí po internetu.
Program zahrnuje individuálně sestavený plán na hubnutí. Sportovní program, úpravu výživy, včetně jídelníčků. Pravidelné týdenní konzultace mailem nebo telefonicky. K programu obdržíte i edici DVD Power Yoga Akademie, manuál změna životního stylu. Osobní přístup. Více na:
www.zmenazivot­nihostylu.cz/in­dex.php?page=kur­zy-individualni-kurzy-zmeny-stylu-hubnuti-po-internetu

Soutěžní otázka zněla:
Kolik procent Aloe vera obsahuje výrobek americké firmy
Lily of the Desert – BIO ALOE VERA ŠŤÁVA 3,78 L
(Preservative Free Certified Organic Whole Leaf Aloe vera Juice)?

Soutěž je ukončena. Správná odpověď je: BIO ALOE VERA ŠŤÁVA 3,78 L obsahuje 99,75% Aloe vera.
Výherkyní se stala paní Vlasta Pospíšilová z Olomouce.

Výherce obdrží kromě výše uvedené ceny i následující produkty:
Aloe vera gel 3,78 l (Whole Leaf Aloe Vera Gel)
BIO Aloe vera šťáva 3,78 l (Preservative Free Certified Organic Whole Leaf Aloe vera Juice)
Aloe vera štáva s dužninou příchuť citron (Flavoured Aloe Vera Juice with Pulp – Lemon)
Aloe vera šťáva s dužninou příchuť pomeranč a jablko (Flavoured Aloe Vera Juice with Pulp – Orange and Papaya)
Aloe vera šťáva s dužninou příchuť brusinky a jablko (Flavoured Aloe Vera Juice with Pulp – Cranberry and Apple)
Ošetřující gel Aloe vera 99% 360 ml (Aloe Vera Gelly)
BIO NONI štáva 1000 ml
BIO Goji šťáva 473 ml
BIO Mladý ječmen 46,2 g ( Organic Barley Juice Powder).

xxxxxxxxxxxxx­xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx­xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Úplné znění pravidel spotřebitelské soutěže „Aloeverashop.cz soutěž Zima 2009“

Tato pravidla soutěže upravují úplně a jasně spotřebitelskou soutěž „Aloeverashop.cz – soutěž Zima 2009“ (dále jen „soutěž“) a jsou jediným dokumentem, který úplně a závazně upravuje pravidla soutěže.

1. Provozovatel, organizátor Provozovatelem a organizátorem soutěže je Ing. Jaroslav Holar se sídlem Chodov 127, 345 33 Trhanov, IČ: 64409678.
2. Termín konání soutěže Soutěž probíhá od 2.11.2009 od 0:00 hod. do 31.12.2009 do 24:00 hod.

3. Účastníci soutěže Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18ti let s adresou pro doručování na území České republiky (dále „účastník“ nebo „soutěžící“). Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k provozovateli, organizátorovi a ke společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci soutěže, jakož i osoby příbuzné těmto osobám. V případě, že některá z těchto osob se stane výhercem v soutěži, výhra nebude předána. Jedna fyzická osoba se může soutěže zúčastnit jednou.

4. Výhra Individuální kurz změny stylu – hubnutí po internetu.  Vylosovaný soutěžící obdrží kromě výše uvedené ceny i následující produkty: Aloe vera gel 3,78 l(Whole Leaf Aloe Vera Gel), BIO Aloe vera šťáva 3,78 l (Preservative Free Certified Organic Whole Leaf Aloe vera Juice), Aloe vera štáva s dužninou příchuť citron (Flavoured Aloe Vera Juice with Pulp – Lemon), Aloe vera šťáva s dužninou příchuť pomeranč a jablko (Flavoured Aloe Vera Juice with Pulp – Orange and Papaya), Aloe vera šťáva s dužninou příchuť brusinky a jablko (Flavoured Aloe Vera Juice with Pulp – Cranberry and Apple), Ošetřující gel Aloe vera 99% 360 ml (Aloe Vera Gelly), BIO NONI štáva 1000 ml, BIO Goji šťáva 473 ml, BIO Mladý ječmen 46,2 g ( Organic Barley Juice Powder).

5. Princip a podmínky soutěže Soutěžní otázka zní: Kolik procent Aloe vera obsahuje výrobek americké firmy Lily of the Desert, Inc. – BIO ALOE VERA ŠŤÁVA 3,78 L (Preservative Free Certified Organic Whole Leaf Aloe vera Juice)? Svoje odpovědi zasílejte pouze na emailovou adresu aloeverashop (at) email.cz do 31.12.2009 ( do předmětu emailu uveďte text SOUTĚŽ). Do emailu uveďte kromě odpovědi na soutěžní otázku adresu pro zaslání výhry a telefonický kontakt.

6. Doručení, převzetí výhry Výhra bude doručena výherci prostřednictvím České pošty, s.p. na adresu uvedenou v emailu, a to do 15 dnů od ukončení soutěže, případně bude telefonicky domluven jiný způsob předání a převzetí výhry. V případě, že některá z položek výhry nebude skladem, vyhrazuje si organizátor soutěže právo zaměnit položku za jinou, případně domluví s výhercem náhradní termín dodání chybějící položky.

7. Další ustanovení Organizátor není odpovědný za zpoždění, ztrátu, poškození nebo nesprávné doručení výhry způsobené poštovní přepravou. Výhru nelze vyplatit v hotovosti, popřípadě ji vyměnit za jiné dárky. Účast v soutěži ani výhru není možné vymáhat právní cestou. V případě, že výherce výhru nepřevezme ve sjednaném termínu, ztrácí na výhru nárok a výhra připadne náhradnímu výherci.

8. Zpracování osobních údajů, obchodní sdělení Zasláním emailu s odpovědí na soutěžní otázku projevuje každý soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účastník soutěže zároveň v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých provozovateli a organizátorovi soutěže k marketingovým účelům, tj. např. k nabízení obchodu a služeb, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu. Účastník soutěže dále souhlasí s tím, že provozovatel i organizátor jsou oprávněni bezplatně pořizovat fotografie výherce a uveřejňovat je v médiích, v propagačních materiálech provozovatele nebo organizátora, a to po dobu 5ti let od skončení soutěže. Zároveň účastník soutěže uděluje provozovateli a organizátorovi souhlas s tím, že organizátor i provozovatel jsou oprávněni využívat jeho jméno, příjmení, adresy a fotografie pro reklamní, propagační a marketingové účely provozovatele nebo organizátora ve smyslu šíření a použití těchto osobních údajů v médiích. Účastník soutěže dále potvrzuje, že byl provozovatelem, coby správcem osobních údajů, informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona. Soutěžící bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv odvolat. Účastí v soutěži rovněž soutěžící souhlasí ve smyslu ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky. Účastník soutěže si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese správce.

9. Práva a povinnosti provozovatele a organizátora Soutěžící bude vyloučen v případě, že provozovatel nebo organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků soutěže či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není fair play nebo není založeno na dovednostech účastníků dle soutěžních pravidel. V případě, že bude výhra doručována prostřednictvím poštovních služeb, organizátor ani provozovatel nejsou odpovědní za nedoručení výhry výherci soutěže Českou poštou, s.p. Provozovatel a organizátor si vyhrazují právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž změnit nebo zrušit, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.aloeverashop­.cz. Organizátor si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodovat dle svého uvážení o všech otázkách týkajících se soutěže. Úplná pravidla soutěže a další informace o soutěži jsou po dobu konání soutěže k dispozici na webových stránkách soutěže www.aloeverashop­.cz.


AKČNÍ BALÍČEK - SOUTĚŽTE A VYHRAJTE

položek v kategorii: 0     podle názvu     ceny     tabulkový výpis  
Ve vybrané kategorii se nenachází žádné zboži


strana:       položek:

      

Tento web používá v rámci poskytování služeb soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace

Operativni leasing na míru. Kvalitní nábytek z masivního dřeva a doplňky do domácnosti. Obuv Scholl přímo z centrálního skladu
Internetový obchod založený na technologii Pasáž.cz