Pasáž.cz - Aloe vera gel, Aloe vera gel Inner fillet, Aloe vera šťáva, BIO Aloe vera šťáva, BIO Noni šťáva
Aloeverashop.cz - Akční nabídky, akční slevy Aloeverashop.cz Aloe vera gel + Aloe vera gel Inner fillet + Aloe vera šťáva + BIO Aloe vera šťáva Aloeverashop.cz - BIO Noni šťáva (Noni džus, Noni juice, Morinda citrifolia)
Aloeverashop.cz

Aloeverashop.cz
Aloeverashop.cz
Aloeverashop.cz
Aloeverashop.cz
Aloeverashop.cz

SOUTEŽ ZIMA 2009: HUBNĚTE S ALOEVERASHOP.CZ
Soutěžíme o Individuální kurz změny stylu – hubnutí po internetu.
Program zahrnuje individuálně sestavený plán na hubnutí. Sportovní program, úpravu výživy, včetně jídelníčků. Pravidelné týdenní konzultace mailem nebo telefonicky. K programu obdržíte i edici DVD Power Yoga Akademie, manuál změna životního stylu. Osobní přístup. Více na:
www.zmenazivot­nihostylu.cz/in­dex.php?page=kur­zy-individualni-kurzy-zmeny-stylu-hubnuti-po-internetu

Soutěžní otázka zněla:
Kolik procent Aloe vera obsahuje výrobek americké firmy
Lily of the Desert – BIO ALOE VERA ŠŤÁVA 3,78 L
(Preservative Free Certified Organic Whole Leaf Aloe vera Juice)?

Soutěž je ukončena. Správná odpověď je: BIO ALOE VERA ŠŤÁVA 3,78 L obsahuje 99,75% Aloe vera.
Výherkyní se stala paní Vlasta Pospíšilová z Olomouce.

Výherce obdrží kromě výše uvedené ceny i následující produkty:
Aloe vera gel 3,78 l (Whole Leaf Aloe Vera Gel)
BIO Aloe vera šťáva 3,78 l (Preservative Free Certified Organic Whole Leaf Aloe vera Juice)
Aloe vera štáva s dužninou příchuť citron (Flavoured Aloe Vera Juice with Pulp – Lemon)
Aloe vera šťáva s dužninou příchuť pomeranč a jablko (Flavoured Aloe Vera Juice with Pulp – Orange and Papaya)
Aloe vera šťáva s dužninou příchuť brusinky a jablko (Flavoured Aloe Vera Juice with Pulp – Cranberry and Apple)
Ošetřující gel Aloe vera 99% 360 ml (Aloe Vera Gelly)
BIO NONI štáva 1000 ml
BIO Goji šťáva 473 ml
BIO Mladý ječmen 46,2 g ( Organic Barley Juice Powder).

xxxxxxxxxxxxx­xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx­xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Úplné znění pravidel spotřebitelské soutěže „Aloeverashop.cz soutěž Zima 2009“

Tato pravidla soutěže upravují úplně a jasně spotřebitelskou soutěž „Aloeverashop.cz – soutěž Zima 2009“ (dále jen „soutěž“) a jsou jediným dokumentem, který úplně a závazně upravuje pravidla soutěže.

1. Provozovatel, organizátor Provozovatelem a organizátorem soutěže je Ing. Jaroslav Holar se sídlem Chodov 127, 345 33 Trhanov, IČ: 64409678.
2. Termín konání soutěže Soutěž probíhá od 2.11.2009 od 0:00 hod. do 31.12.2009 do 24:00 hod.

3. Účastníci soutěže Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18ti let s adresou pro doručování na území České republiky (dále „účastník“ nebo „soutěžící“). Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k provozovateli, organizátorovi a ke společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci soutěže, jakož i osoby příbuzné těmto osobám. V případě, že některá z těchto osob se stane výhercem v soutěži, výhra nebude předána. Jedna fyzická osoba se může soutěže zúčastnit jednou.

4. Výhra Individuální kurz změny stylu – hubnutí po internetu.  Vylosovaný soutěžící obdrží kromě výše uvedené ceny i následující produkty: Aloe vera gel 3,78 l(Whole Leaf Aloe Vera Gel), BIO Aloe vera šťáva 3,78 l (Preservative Free Certified Organic Whole Leaf Aloe vera Juice), Aloe vera štáva s dužninou příchuť citron (Flavoured Aloe Vera Juice with Pulp – Lemon), Aloe vera šťáva s dužninou příchuť pomeranč a jablko (Flavoured Aloe Vera Juice with Pulp – Orange and Papaya), Aloe vera šťáva s dužninou příchuť brusinky a jablko (Flavoured Aloe Vera Juice with Pulp – Cranberry and Apple), Ošetřující gel Aloe vera 99% 360 ml (Aloe Vera Gelly), BIO NONI štáva 1000 ml, BIO Goji šťáva 473 ml, BIO Mladý ječmen 46,2 g ( Organic Barley Juice Powder).

5. Princip a podmínky soutěže Soutěžní otázka zní: Kolik procent Aloe vera obsahuje výrobek americké firmy Lily of the Desert, Inc. – BIO ALOE VERA ŠŤÁVA 3,78 L (Preservative Free Certified Organic Whole Leaf Aloe vera Juice)? Svoje odpovědi zasílejte pouze na emailovou adresu aloeverashop (at) email.cz do 31.12.2009 ( do předmětu emailu uveďte text SOUTĚŽ). Do emailu uveďte kromě odpovědi na soutěžní otázku adresu pro zaslání výhry a telefonický kontakt.

6. Doručení, převzetí výhry Výhra bude doručena výherci prostřednictvím České pošty, s.p. na adresu uvedenou v emailu, a to do 15 dnů od ukončení soutěže, případně bude telefonicky domluven jiný způsob předání a převzetí výhry. V případě, že některá z položek výhry nebude skladem, vyhrazuje si organizátor soutěže právo zaměnit položku za jinou, případně domluví s výhercem náhradní termín dodání chybějící položky.

7. Další ustanovení Organizátor není odpovědný za zpoždění, ztrátu, poškození nebo nesprávné doručení výhry způsobené poštovní přepravou. Výhru nelze vyplatit v hotovosti, popřípadě ji vyměnit za jiné dárky. Účast v soutěži ani výhru není možné vymáhat právní cestou. V případě, že výherce výhru nepřevezme ve sjednaném termínu, ztrácí na výhru nárok a výhra připadne náhradnímu výherci.

8. Zpracování osobních údajů, obchodní sdělení Zasláním emailu s odpovědí na soutěžní otázku projevuje každý soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účastník soutěže zároveň v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých provozovateli a organizátorovi soutěže k marketingovým účelům, tj. např. k nabízení obchodu a služeb, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu. Účastník soutěže dále souhlasí s tím, že provozovatel i organizátor jsou oprávněni bezplatně pořizovat fotografie výherce a uveřejňovat je v médiích, v propagačních materiálech provozovatele nebo organizátora, a to po dobu 5ti let od skončení soutěže. Zároveň účastník soutěže uděluje provozovateli a organizátorovi souhlas s tím, že organizátor i provozovatel jsou oprávněni využívat jeho jméno, příjmení, adresy a fotografie pro reklamní, propagační a marketingové účely provozovatele nebo organizátora ve smyslu šíření a použití těchto osobních údajů v médiích. Účastník soutěže dále potvrzuje, že byl provozovatelem, coby správcem osobních údajů, informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona. Soutěžící bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv odvolat. Účastí v soutěži rovněž soutěžící souhlasí ve smyslu ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky. Účastník soutěže si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese správce.

9. Práva a povinnosti provozovatele a organizátora Soutěžící bude vyloučen v případě, že provozovatel nebo organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků soutěže či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není fair play nebo není založeno na dovednostech účastníků dle soutěžních pravidel. V případě, že bude výhra doručována prostřednictvím poštovních služeb, organizátor ani provozovatel nejsou odpovědní za nedoručení výhry výherci soutěže Českou poštou, s.p. Provozovatel a organizátor si vyhrazují právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž změnit nebo zrušit, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.aloeverashop­.cz. Organizátor si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodovat dle svého uvážení o všech otázkách týkajících se soutěže. Úplná pravidla soutěže a další informace o soutěži jsou po dobu konání soutěže k dispozici na webových stránkách soutěže www.aloeverashop­.cz.


AKČNÍ BALÍČEK - SOUTĚŽTE A VYHRAJTE

položek v kategorii: 0     podle názvu     ceny     tabulkový výpis  
Ve vybrané kategorii se nenachází žádné zboži


strana:       položek:

      

Tento web používá v rámci poskytování služeb soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace

Internetový obchod založený na technologii Pasáž.cz