Pasáž.cz - Aloe vera gel, Aloe vera gel Inner fillet, Aloe vera šťáva, BIO Aloe vera šťáva, BIO Noni šťáva
Aloeverashop.cz - Akční nabídky, akční slevy Aloeverashop.cz Aloe vera gel + Aloe vera gel Inner fillet + Aloe vera šťáva + BIO Aloe vera šťáva Aloeverashop.cz - BIO Noni šťáva (Noni džus, Noni juice, Morinda citrifolia)
Aloeverashop.cz

Aloeverashop.cz
Aloeverashop.cz
Aloeverashop.cz
Aloeverashop.cz
Aloeverashop.cz

Odpověď na soutěžní otázku zní: a) Fidži (Republika Fidžijských ostrovů)

Výherci soutěže:

1. Pavel Šimek, Liberec (tip: 84)

Výhra: 1× balíček: BIO Noni šťáva 1000 ml + BIO Mladý ječmen 198 g (60×3,3 g)

2. Jaroslav Stejskal, Liberec (tip: 98)

Výhra: 1× balíček: BIO Noni šťáva 1000 ml + BIO Aloe vera šťáva 946 ml

3. Jana Sluková, Liberec (tip: 101)

Výhra: 1× balíček: BIO Noni šťáva 1000 ml + Kniha Bio & dítě – Zdravá výživa dětí – bio i nebioÚplné znění pravidel spotřebitelské soutěže „Soutěžíme o 3 balíčky s produkty od Aloeverashop.cz v září 2014“

Tato pravidla soutěže upravují úplně a jasně spotřebitelskou soutěž „Soutěžíme o 3 balíčky s produkty od Aloeverashop.cz v září 2014“ (dále jen „soutěž“) a jsou jediným dokumentem, který úplně a závazně upravuje pravidla soutěže.

1. Provozovatel, organizátor

Provozovatelem a organizátorem soutěže je Ing. Jaroslav Holar se sídlem Chodov 127, 345 33 Trhanov, IČ: 64409678 DIČ:CZ7602101760.

2. Termín konání soutěže

Soutěž probíhá od 15.9.2014 do 30.9.2014 do 23:59 hod.

3. Účastníci soutěže

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18ti let s adresou pro doručování na území České republiky (dále „účastník“ nebo „soutěžící“). Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k provozovateli, organizátorovi a ke společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci soutěže, jakož i osoby příbuzné těmto osobám. V případě, že některá z těchto osob se stane výhercem v soutěži, výhra nebude předána. Jedna fyzická osoba se může soutěže zúčastnit jednou.

4. Výhra: 3 balíčky s produkty od Aloeverashop.cz

  1. 1 x balíček: BIO NONI štáva 1000 ml + BIO Mladý ječmen 198 g (60×3,3 g)
  2. 1 x balíček: BIO NONI štáva 1000 ml + BIO Aloe vera šťáva 946 ml
  3. 1 x balíček: BIO NONI štáva 1000 ml + Kniha Bio & dítě – Zdravá výživa dětí – bio i nebio

5. Princip a podmínky soutěže

Soutěžní otázka zní:

Kde se vyrábí bioprodukt BIO NONI štáva 1000 ml od výrobce Herbex, Ltd., která je v nabídce e-shopu Aloeverashop.cz?

  1. Fidži (Republika Fidžijských ostrovů)
  2. Austrálie (Australské společenství)
  3. Nový Zéland

Odpovědi na otázku zašle soutěžící na e-mail pořadatele info (at) alo­everashop.cz do 30.9.2014 spolu s tipem, kolik správných odpovědí pořadatel obdrží.

Nejbližší tip vyhrává (v případě rovnosti tipů vyhrává rychlejší došlá odpověď).

Počet výher je omezen.

Do soutěže budou zařazeny pouze správné odpovědi zaslané na uvedený e-mail pořadatele v řádném termínu.

Do předmětu emailu uveďte text SOUTĚŽ.

Do textu emailu uveďte doručovací adresu pro zaslání výhry a telefonní kontakt.

6. Doručení, převzetí výhry

Výhra bude doručena výherci prostřednictvím České pošty, s.p. na adresu uvedenou v emailu, a to do 15 dnů od ukončení soutěže, případně bude telefonicky domluven jiný způsob předání a převzetí výhry.

V případě, že některá z položek výhry nebude skladem, vyhrazuje si organizátor soutěže právo zaměnit položku za jinou, případně domluví s výhercem náhradní termín dodání chybějící položky.

7. Další ustanovení

Organizátor není odpovědný za zpoždění, ztrátu, poškození nebo nesprávné doručení výhry způsobené poštovní přepravou. Výhru nelze vyplatit v hotovosti, popřípadě ji vyměnit za jiné dárky. Účast v soutěži ani výhru není možné vymáhat právní cestou. Výhry soutěžících, které nebude možno doručit, propadají ve prospěch pořadatele.

8. Zpracování osobních údajů, obchodní sdělení

Zasláním emailu s odpovědí na soutěžní otázku projevuje každý soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účastník soutěže zároveň v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých provozovateli a organizátorovi soutěže k marketingovým účelům, tj. např. k nabízení obchodu a služeb, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu.

V případě, že se soutěžící stane výhercem jedné z cen, souhlasí též se zveřejněním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec), ve sdělovacích prostředcích, webových stránkách organizátora a pořadatele. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem nebo organizátorem, zejména osobami pověřenými zajištěním této soutěže.

Účastník soutěže dále potvrzuje, že byl provozovatelem, coby správcem osobních údajů, informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona. Soutěžící bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv odvolat.

Účastí v soutěži rovněž soutěžící souhlasí ve smyslu ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky.

Účastník soutěže si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese správce.

9. Práva a povinnosti provozovatele a organizátora

Soutěžící bude vyloučen v případě, že provozovatel nebo organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků soutěže či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není fair play nebo není založeno na dovednostech účastníků dle soutěžních pravidel.

V případě, že bude výhra doručována prostřednictvím poštovních služeb, organizátor ani provozovatel nejsou odpovědní za nedoručení výhry výherci soutěže Českou poštou, s.p.

Provozovatel a organizátor si vyhrazují právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž změnit nebo zrušit, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.aloeverashop­.cz.

Organizátor si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodovat dle svého uvážení o všech otázkách týkajících se soutěže.

Úplná pravidla soutěže a další informace o soutěži jsou po dobu konání soutěže k dispozici na webových stránkách soutěže www.aloeverashop­.cz.

V Brně dne 15.9.2014


AKČNÍ BALÍČEK - NENÍ V NABÍDCE - SOUTĚŽ

položek v kategorii: 0     podle názvu     ceny     tabulkový výpis  
Ve vybrané kategorii se nenachází žádné zboži


strana:   1     položek:

      

Tento web používá v rámci poskytování služeb soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace

Internetový obchod založený na technologii Pasáž.cz